Sydtrafiks handicapkørsel

Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede eller blinde og stærkt svagsynede borgere på 18 år og derover.

  • ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykkestokke og gangbukke og lignende.
  • ved blinde og stærkt svagsynede forstås personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer – fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct.

Kørselsordningen er for borgere i den jyske del af Region Syddanmark, og er en del af Flextrafik hos Sydtrafik. Det er hjemkommunen der afgør, om man er berettiget til Handicapkørselsordningen.
Handicapkørsel kan bruges til alle formål.
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/handicapkørsel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.